The newly founded Faculty of “Artes Liberales” at the University of Warsaw continues and develops all the scientific activities of the Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” (IBI AL) and of the former Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe OBTA (twice the winner of the Hanna Arendt Prize for “innovative programs and interdisciplinary study in the humanities”), which still forms one of its most important departments. From 1992 various scientific programs of interdisciplinary research on the Greek and Roman tradition as well as experimental academic studies (B.A., M.A. Ph.D.) have been realized with a close participation of partners from this region of Europe, chiefly from Ukraine, Russia and Belarus.
More on the history


 • Fotografia - Jerzy Axer
 • Fotografia - Małgorzata Borowska
 • Fotografia - Tadeusz Bujnicki
 • Fotografia - Simon Burton
 • Fotografia - Michał Choptiany
 • Fotografia - Jan Ciechanowski
 • Fotografia - Cristina González Caizán
 • Fotografia - Michał Janocha
 • Fotografia - Maria Kalinowska
 • Fotografia - Przemysław Kaniecki
 • Fotografia - Jan Kieniewicz
 • Fotografia - Zbigniew Kloch
 • Fotografia - Przemysław Kordos
 • Fotografia - Konrad Kuczara
 • Fotografia - Dorota Łagodzka
 • Fotografia - Ewa Łukaszyk
 • Fotografia - Katarzyna Marciniak
 • Fotografia - Jan Miernowski
 • Fotografia - Alina Nowicka-Jeżowa
 • Fotografia - Elżbieta Olechowska
 • Fotografia - Michał Oleszczyk
 • Fotografia - Justyna Olko
 • Fotografia - Patrycja Prządka-Giersz
 • Fotografia - Stefano Redaelli
 • Fotografia - Adam Rotfeld
 • Fotografia - Ewa Rudnicka
 • Fotografia - Krzysztof Rutkowski
 • Fotografia - Janusz Rieger
 • Fotografia - Katarzyna Sadkowska
 • Fotografia - Piotr Salwa
 • Fotografia - Irina Savelieva
 • Fotografia - Anna Skolimowska
 • Fotografia - Paweł Stępień
 • Fotografia - Jerzy Styka
 • Fotografia - Robert Sucharski
 • Fotografia - Jolanta Sujecka
 • Fotografia - Irina Tatarova
 • Fotografia - Kamil Wielecki
 • Fotografia - Piotr Wilczek
 • Fotografia - Witold Wołodkiewicz
 • Fotografia - Szymon Wróbel
 • Fotografia - Agata Zalewska

— Kalendarz Wydziału „Artes Liberales”
By być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które odbywają się na Wydziale, zachęcamy do subskrypcji wydziałowego kalendarza Google.

— Informator o studiach na Wydziale „Artes Liberales” UW
Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem o studiach na naszym Wydziale. W nim znajdują się już informacje o nowym kierunku studiów – antropozoologii, który rusza do przyszłego roku akademickiego. 

25 marca 2017 r. — Wykład: ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today
Prof. Betty Vasiliki Smocovitis (University of Florida), goszcząca na naszym Wydziale dzięki Fundacji Kościuszkowskiej, wygłosi 25 marca, godz. 11 (Kolegium Artes Liberales, ul. Dobra 72) wykład pt. ,,Man is but a worm”. Darwin, his legacies, and what evolution means today. Plakat. Zapraszamy!

24 marca 2017 r. — Seminarium: „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód...”
Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na kolejne seminarium zespołu realizującego projekt badawczy „Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku” (grant NCN). Seminarium odbędzie się 24 marca 2017 r., w godz. 11.00–15.00, w siedzibie Wydziału w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69), w sali konferencyjnej. Program seminarium.

20–21 marca 2017 r. — Konferencja: Humanizm między Wschodem i Zachodem

Pracownia i Seminarium Doktoranckie „Humanizm. Hermeneutyka wartości” zaprasza na konferencję naukową  „Humanizm między Wschodem i Zachodem”.  Konferencja odbędzie się w siedzibie Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna, poziom -1). Program konferencji.
13 i 31 marca 2017 r. — Wykłady z cyklu „Poza interfejsem: informatyka i humanistyka”
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wykłady z cyklu „Poza interfejsem: informatyka i humanistyka”. Pierwszy, pt. „Conditional arts”: praktyki autonomiczne, praktyki zespołowe odbędzię 13 marca, a drugi, Nie-ludzki podmiot w świetle badań filozoficznych i neuronaukowych – 31 marca. Szczegóły wydarzeń na stronie LaCH UW i ich profilu na Facebooku15 marca 2017 r. — Spotkanie z projektem Our Mythical Childhood...
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną zaprasza na spotkanie z projektem Our Mythical Childhood... z okazji Tygodnia ERC. Po prezentacji projektu odbędzię się sesja gier inspirowanych kulturą antyczną. Szczegóły w na plakacie i w programie spotkania.