Komisja Wyborcza Wydziału „Artes Liberales”


Skład Komisji w kadencji 2012-2016:

Przewodniczący: Dr. hab. Paweł Stępień, prof. UW (mail)
Członkowie: Dr hab. Szymon Wróbel (mail)
Dr Katarzyna Sadkowska (mail)
Krystyna Szczytyńska
Julia Konopka
 
Ogłoszenia o zebraniach wyborczych
Protokoły z zebrań wyborczych
Komunikaty Komisji
Uczelniana Komisja Wyborcza